Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Interpretacja

Motyw tęsknoty za ojczyzną był dobrze znany romantykom. W swej twórczości poruszali go m. in. Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz. W wierszu Norwida obraz Polski jest nie tyle realny, ile przeniesiony w sferę ideału. Właśnie idealizacja ojczyzny, nadmierne uwypuklanie jej cnót i zalet było bliskie romantykom. Wiersz ten jest wyrazem tęsknoty autora za domem, przedstawia on jego nostalgię, samotność, smutek i bezsilność. Symbolem rodzinnego domu jest chleb - dar od Boga: „Dla darów nieba... Tęskno mi, Panie...”. Podmiot liryczny tęskni do wiejskiego krajobrazu, gdzie bocianie gniazdo symbolizuje szczęście. Mówi również o swej tęsknocie „do bez - tęsknoty i do bez - myślenia”. Według niektórych idealizacja ojczyzny, którą posłużył się w swym wierszu Norwid, jest dla niego bardzo nietypowa, dlatego też można podejrzewać, iż owa bez - tęsknota i bez - myślenie są wyrazem ironii autora.

W zwrotce piątej podmiot liryczny mówi o swej tęsknocie za klarownością i przejrzystością, za światem „bez światło-cienia”, gdzie tak oznacza tak, zaś nie oznacza nie:
„Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają t a k z a t a k – n i e z a n i e –
Bez światło-cienia...
Tęskno mi Panie...”
Bohater wiersza tęskni za miejscem, gdzie nie musiałby już tęsknić, czyli za domem. Przywodzi na pamięć szereg obrazów, które potęgują tylko jego tęsknotę i poczucie osamotnienia. W ostatniej zwrotce mówi o swej tęsknocie do miejsca, gdzie nikt się o niego nie zatroszczy ani nie upomni: („Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi?”). Z życiorysu Norwida wiemy, iż w ojczyźnie nie cieszył się on szacunkiem i nie był ceniony przez społeczeństwo. Tak też było co prawda w innych krajach, np. we Francji, gdzie zmarł jako nędzarz. Potwierdza to natomiast, że owa tęsknota skierowana jest do kraju ojczystego - do Polski.

Podmiot liryczny godzi się na swój los - „Lecz tak być musi”. Jednak jakby nie do końca, gdyż również zwrotka, w której wypowiada te słowa zakończona jest zwrotem „Tęskno mi, Panie...”

Wiersz ma budowę regularną. Tworzy go sześć czterowersowych zwrotek, z których każda zakończona jest zwrotem „Tęskno mi, Panie...”. Dwa pierwsze wersy w każdej ze zwrotek mają po jedenaście sylab, zaś dwie kolejne po pięć. Występują także rymy (chleba-nieba, myślenia - cienia). Możemy wyróżnić następujące środki stylistyczne: pytanie retoryczne („gdzie któż o mnie stoi?”), epitet (odwieczne wyznanie), anafora („Do kraju tego, gdzie kruszynę...”, „Do kraju tego, gdzie winą...”), wykrzyknienie („Lecz tak być musi, choć się tak nie stanie Przyjaźni mojej!”).


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Pióro - analiza i interpretacja
2  Fortepian Chopina - analiza i interpretacja
3  Bema pamięci... - rozbudowana analiza i interpretacjaKomentarze: Moja piosnka (II) - analiza i interpretacja

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2018-12-10 16:34:09

Pytanie. Jak należy rozumieć słowa:"Przyjaźni mojej"? Do tego pięknego wiersza Norwida wybitny polski kompozytor - Józef Świder napisał równie piękną muzykę na chór mieszany.Warto posłuchać.


2018-12-09 16:47:59

Miałam do napisania basrdzo trudną prace na polski, której jednym z elementów była analiza tego wiersza i zupełnie nie wiedziałam jak się za to zabrać ale ta stronka bardzo mi pomogła :-)


2018-11-30 17:22:14

Bardzo konkretna, użyteczna analiza i interpretacja, tak jak zresztą i pozostałe na tej stronie, którą polecam wszystkim osobom, szukajacym opracowań na język polski!


2018-11-27 14:27:41

Bez-tęsknota i bez-myślenie'. moim zdaniem to tęsknota za chwilami, podczas trwania których podmiot nie musiał do niczego tęsknić, niczego wspominać, nie posiadał myśli, które sprawiały mu ból. Jednym słowem tęsknota za zwyczajnością. Szarą codziennością, która nie zmuszała do sentymentów.


2018-11-10 22:38:06

Moje pytanie brzmi? Mam wymienić wszystkie cechy kraju,o którym opowiada wiersz Norwida.Co to za kraina:czy realnie istniejąca,czy też wyidealizowana przez wspomnienia i tęsknotę?
Streszczenia książek
Tagi: