Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie... - wiadomości wstępne
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Geneza

Wiersz ten napisany został w styczniu roku 1856. Na jego powstanie miały wpływ śmierć Mickiewicza (1855) oraz sprowadzenie jego ciała do Paryża. Punktem wyjścia do rozważań nad relacjami między społeczeństwem a wybitną jednostką były wydarzenia, jakie miały miejsce już po śmierci poety oraz historie z jego życia. Utwór ten porusza problem wzajemnego stosunku wybitnej jednostki i społeczeństwa, w którym ta jednostka żyła. Typowo romantyczne jest tu spojrzenie na świat od strony wielkich indywidualności, których imiona autor przywołuje nie po to, aby ich uwznioślić, lecz po to, aby pokazać, że każda wybitna jednostka była najpierw zniszczona przez społeczeństwo a dopiero potem doceniona.

Udostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Norwid - poeta myśli
2  anegdoty o Norwidzie
3  Moja ojczyzna analiza i interpretacjaKomentarze
artykuł / utwór: Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie... - wiadomości wstępne


  • Norwid w doskonały sposób pokazał pewną prawidłowośc. Prawda przekazana przez poete może zniechęcic tych którzy za życia chcą byc postrzegani jaką wielkie persony, lecz dla tych którzy myślą tak ja Horacy pisał w Exegi monumentum, paradoksalnie wiersz Norwida jest nobilitacjo.
    rafcio (rafcio12397 {at} wp.pl)


Tagi: